Willkommen

Christlich-Soziales Bildungswerk
Sachsen e.V.

Hausadresse:

Kurze Straße 8
01920 Nebelschütz OT Miltitz

Tel.: 035796 / 971-0
Fax: 035796 / 971-16

info@csb-miltitz.de

Senioren ohne Grenzen: Seniorentreffen in der Euroregion Neisse 2021“ - „Seniorzy bez granic: Spotkanie seniorów w Euroregionie Nysa 2021"

Projektziel / Cel projektu:

  • Intensivierung des Dialogs und Erfahrungsaustauschs von Senioren zu aktuellen Themen in der Euroregion Neisse.
  • Intensyfikacja dialogu oraz wymiany doświadczeń seniorów w zakresie aktualnych tematów w Euroregionie Nysa.

Maßnahmen / Działania:

  • Durchführung des trinationalen Seniorentreffens 04/2021 in Sachsen
  • Przeprowadzenie trójnarodowego spotkania seniorów 04/2021 w Saksonii

Projektlaufzeit / Czas trwania projektu:
08/2020 - 05/2021

Projektvolumen / Łączne wydatki:

11.851,05 EUR

Fördersatz / Poziom dofinansowania:
85%

Lead-Partner / Partner Wiodący:
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (DE)

Projektpartner / Partner projektu:
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE" (PL) Link

Weitere Partner / Dane partnera projektowego:
Venkovsky prostor o.p.s. (CZ) Link